วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

การเชื่อม

การเชื่อมเป็นการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันมากไม่ว่าจะทำเพื่อจำหน่ายหรือบริโภคกันเองภายในครัวเรือน ผลไม้หลายชนิดสามารถนำมาเชื่อมไว้รับประทานได้ซึ่งแต่ละชนิดก็ให้รสชาติเอร็ดอร่อยแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบของแต่ละคน


สำหรับวิธีเชื่อมจะใช้น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเข้าไปแทนที่น้ำในผักผลไม้ การแปรรูปอาหารวิธีนี้ทำได้โดยการต้มเคี่ยวกับน้ำตาลจนหวานข้นได้ที่แล้วนำมารับประทานได้เลย อย่างไรก็ตามการเชื่อมจะแตกต่างกับการแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทอื่นอยู่พอสมควร กล่าวคือผักผลไม้ที่เชื่อมเสร็จแล้วไม่อาจเก็บไว้ได้หลายวันเหมือนการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น เนื่องจากจะบูดเน่าหรือขึ้นราได้ง่ายซึ่งต่างกับการแช่อิ่มที่ใช้น้ำตาลมากกว่า น้ำแห้งกว่าและเก็บได้นาน อาหารที่มักนำมาทำเชื่อมได้แก่ มันเทศ เผือก มันสำปะหลัง กล้วย ฟักทอง สาเก พุทราจีน มะม่วง มะละกอ จาวตาล มะยม มะพร้าว เป็นต้น

เคล็ดลับก่อนหน้า