วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีฝึกลูกไม่ให้เป็นเด็กเกเร

เด็กที่เกะกะเกเรย่อมไม่เป็นที่ต้องการของใครๆ ทั้งพ่อแม่ คุณครูและเพื่อนๆในวัยเดียวกันต่างก็เอือมระอาไปตามๆกัน ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็จะพาลไม่ชอบหรือเกลียดชังเด็กคนนั้นไปเลยแต่หัวอกคนเป็นพ่อแม่จะทำอย่างไรได้ถึงลูกเกเรอย่างไรและทั้งๆที่ไม่ชอบก็ตัดความสัมพันธ์กันไม่ขาดอยู่ดีเพราะเป็นลูกของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูอยู่ รวมทั้งมีความผูกพันทางสายเลือด จึงเหมือนว่าทุกข์หนักเลยต้องมาตกอยู่กับพ่อแม่ไปโดยปริยาย

เด็กที่มีนิสัยเกเรชอบแกล้งเพื่อนในวัยเดียวกันจนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันมักจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนอนุบาล เด็กเหล่านี้มักแกล้งเพื่อนๆ แย่งของเล่นของเพื่อนๆจนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนฝูงและครู  วิธีแก้ก็คือพ่อแม่อย่าเพิ่งดุว่าลูกจนเกินไปเพราะเด็กในวัยดังกล่าวยังไม่รับรู้คำสอนหรือคำดุด่าว่ากล่าวแบบตรงๆ เนื่องจากเด็กยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถูกดุถูกว่า พ่อแม่ควรจะแทรกคำสอนเพื่อให้เด็กฟังแล้วเข้าใจง่าย เช่น อาจหยิบยกตัวอย่างจากนิทานหรือเล่านิทานให้ฟังเมื่อมีเวลาว่าง อาจจะเป็นนิทานที่มีคติสอนใจที่มีทั้งตัวละครประพฤติตนดีและไม่ดีแล้วมีผลลัพธ์อย่างไรกับตัวละครตัวดังกล่าวจนเด็กเข้าใจผลดีผลเสียที่มาจากการกระทำของตัวละคร และหากตัวละครนั้นตรงกับนิสัยเกเรของตนเด็กก็จะรู้สึกผิดได้เองและไม่กล้าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนตัวละครตัวดังกล่าวอีก


ส่วนการแย่งของกันระหว่างเด็กๆบางครั้งเด็กอาจไม่มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นแต่เผอิญของเล่นนั้นอาจมีลักษณะคล้ายกันจนเด็กเกิดความสับสนนึกว่าของเล่นของตนถูกแย่งไปก่อนจึงแย่งคืน จึงเป็นหน้าที่ขอพ่อแม่ที่ต้องคอยสอนลูกโดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องให้จำของเล่นของตนให้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อไม่ให้เด็กสับสน เช่นของเล่นของพี่เป็นตัวนกแต่ของเล่นของน้องเป็นตัวเป็ดเป็นต้น

เคล็ดลับก่อนหน้า