วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา

น้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากเพราะไม่เพียงแต่สามารถใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำเท่านั้นแต่ยังใช้ประโยชน์ในการเกษตรด้านอื่นๆได้ด้วย และไม่ว่าท่านจะทำการเกษตรรูปแบบไหนน้ำหมักชีวภาพก็สามารถช่วยได้หลากหลาย เช่น ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้หรือพืชอื่นๆก็ได้ ที่สำคัญที่จะกล่าวในที่นี้คือช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่อปลาและป้องกันปลาเป็นโรคต่างๆได้ดียิ่ง  และหากท่านสามารถผลิตน้ำหมักขึ้นมาใช้เองได้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มากทีเดียว

เกษตรกรสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดินท่านสามารถทำน้ำหมักชีวภาพด้วยสูตรต่อไปนี้ครับ

ส่วนผสม
กล้วยสุก 25 กิโลกรัม
สับปะรด 25 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 10 ลิตร
น้ำสะอาด 10 ลิตร
ถังใช้หมักที่ไม่ใช่โลหะ 1  ถัง

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ
1 สับกล้วยและสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนำไปใส่ในถังหมัก
2 เติมกากน้ำตาลกับน้ำลงไปในถังหมักแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิทนำไปวางในที่ร่ม
3 ให้คนส่วนผสมในถังหมักดังกล่าวประมาณ 10 วันต่อครั้ง ทำอย่างนี้สักประมาณ 45 วันก็สามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ได้แล้วครับ

วิธีใช้

ให้ใส่น้ำหมักชีวภาพลงในบ่อปลา บ่อกุ้งและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆในอัตราส่วน 1 : 1,000 – 1 : 10,000 หรือ 1 ลิตร ต่อน้ำในบ่อ 1 – 10 ลูกบาศก์เมตรอย่างสม่ำเสมอ น้ำหมักจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างและมูลสัตว์น้ำที่ก้นบ่อให้หมดไป ทำให้น้ำไม่เน่าเสีย ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อย และยังช่วยให้สัตว์น้ำมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผิวสะอาดไม่มีกลิ่นโคลนตมหรือกลิ่นสาบดิน

เคล็ดลับก่อนหน้า