วันจันทร์

วัตถุดิบในการทำขนมไทย ตอนที่ 1

ขนมไทยส่วนใหญ่แล้วทำมาจากข้าวและส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สี กลิ่นหอมจากธรรมชาติ นอกจากนี้ข้าวที่นำมาใช้ในการทำขนมไทยมีทั้งที่ในรูปของข้าวที่เป็นเมล็ดและข้าวที่แปรรูปเป็นแป้งแล้ว แป้งที่ใช้ในการประกอบการทำขนมหวานไทย มีดังต่อไปนี้

แป้งชนิดต่างๆที่ใช้ทำขนมไทยมีดังต่อไปนี้
แป้งข้าวจ้าว
ลักษณะและการนำมาประกอบอาหาร
แป้งชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำจากเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะเป็นผงสีขาวจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าสากมือเล็กน้อย ถ้าทิ้งให้เย็นจะจับตัวเป็นก้อน เหมาะที่จะใช้ประกอบอาหารที่ต้องการความอยู่ตัว ร่วนไม่เหนียวหนืด อาหารที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า เช่นขนมขี้หนู ขนมกล้วย เส้นขนมจีน เป็นต้น

แป้งข้าวเหนียว
ลักษณะและการนำมาประกอบอาหาร
แป้งข้าวเหนียวทำมาจากเมล็ดข้าวเหนียว มีลักษณะเป็นผงสีขาว จับแล้วสากมือเล็กน้อยเช่นกัน เมื่อนำไปทำให้สุกจะมีลักษณะสีขุ่นข้น เหนียวหนืด พอแป้งถูกความร้อนจะจับตัวเป็นก้อนค่อนข้างเหนียวเหมาะในการนำมาประกอบอาหารที่ต้องการความเหนียวเกาะตัว เช่น ขนมเทียน ขนมถั่วแปบ ขนมต้ม เป็นต้น

แป้งมันสำปะหลัง
ลักษณะและการนำมาประกอบอาหาร

เป็นแป้งที่ทำมาจากหัวมันสำปะหลัง มีลักษณะเป็นผงสีขาวเมื่อสัมผัสแป้งจะเนียน ลื่นมือ และเมื่อทำให้สุกแล้วจะเหลวเหนียวหนืด นิยมนำมาผสมกับอาหารที่ต้องการความเหนียวหนืดและใส เช่น ทับทิมกรอบ เต้าส่วน เป็นต้น สำหรับการทำขนมหวานไทยนิยมนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับแป้งชนิดอื่นๆ เพื่อให้ขนมมีความเหนียวนุ่มกว่าการใช้แป้งชนิดเดียว เช่น ขนมชั้น ขนมฟักทอง ขนมกล้วย เป็นต้น

เคล็ดลับก่อนหน้า